Kominické práce přenechejte profesionálům!
Vše pro Váš komín naleznete u nás
Kontakt

Revize spalinových cest

Revize spalinové cesty se provádí

a)  před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu,

b)  při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,

c)  před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty,

d)  před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,

e)  po komínovém požáru, nebo

f)  při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty.