Přehled služeb

Čištění a kontrola spalinových cest dle vyhlášky č. 34/2016 Sb.

Čištění spalinové cesty se provádí odstraněním pevných látek, usazenin a nečistot ze spalinové cesty a jejích komponentů a výběrem pevných částí spalin nahromaděných v půdici komínového průduchu a kondenzátů ze spalinové cesty. Nelze-li spalinovou cestu vyčistit tímto způsobem, lze provést čištění komínu odolného proti vyhoření sazí vypalováním. Vypalování komínu smí provádět pouze oprávněná osoba!

Kontrola spalinové cesty 

se provádí po jejím vyčištění. V rámci kontroly posoudíme:

– zda stav a provedení spalinové cesty v době kontroly odpovídá technickým požadavkům,

– zda je zajištěno, aby za všech provozních podmínek připojených spotřebičů paliv byly spaliny bezpečně odvedeny a rozptýleny do volného ovzduší,

– zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke spalinové cestě a k jejím vybíracím, vymetacím, kontrolním, měřicím a čisticím otvorům,

– zda jsou dodrženy bezpečné vzdálenosti spalinové cesty od hořlavých předmětů a stavebních hmot třídy reakce na oheň B až F,

– zda je zajištěna požární bezpečnost viditelných a přístupných míst spalinové cesty, zvláště při prostupu spalinové cesty stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby,

– stavebně technický stav spalinové cesty (praskliny apod.)

– zda nedošlo k zásadním změnám oproti stavu zjištěnému při minulé kontrole nebo revizi 

 

Revize spalinových cest dle vyhlášky č. 34/2016 Sb.

a) před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu,

b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,

c) před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty,

d) před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,

e) po komínovém požáru, nebo

f) při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty.

 

Vložkování komínů

Provádíme vložkování komínů pevnými nebo flexi vložkami z nerezu nebo plastu dle požadavků na příslušnou spalinovou cestu a dle daného spotřebiče.

Moderní spotřebiče na plynná, kapalná i pevná paliva, kladou vysoké nároky na odtah spalin. Celá podstata vložkování spočívá v tom, že se stávající komínový průduch opatří novou vložkou příslušného rozměru a materiálu, která zaručí, že Váš komín získá všechny potřebné parametry a především bude bezpečný.

Stavby komínových systémů zděných i montovaných

Stavíme i montujeme komínové systémy zděné i nerezové.

Pro stavbu komínů používáme výhradně certifikované materiály od renomovaných českých dodavatelů.

Čištění a kontroly kotlů

Dle § 17, odstavec 1 písmeno h), zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší má každý provozovatel stacionárního zdroje na pevná paliva (kotle) povinnost realizovat jeho pravidelnou revizi.

Provádíme kontroly kotlů značek PONAST spol. s r.o., VERNER SK s.r.o. a ROJEK a.s.

Seznam všech odborně způsobilých osob proškolených pod dohledem Hospodářské komory České republiky v rozsahu nutném k provádění těchto kontrol dle jednotlivých výrobců najdete ZDE.

Frézování dehtu a komínů

Provádíme frézování dehtu v komínovém průduchu frézou – ohebným hřídelem Wohler. V případě zájmu o frézování komínů rotační komínovou frézou, kterou se zvětší průměr komínového průduchu či odstraní nerovnosti před vložkováním komína, jsme schopni, po důkladné prohlídce a zaměření komína, zajistit spolupráci se spřátelenou profesionální firmou.

Prodej materiálu

Na základě vaší poptávky Vám dodáme od krbových vložek, kamen až po kompletní materiál pro stavbu komína. Zde bychom Vás rádi upozornili, že spalinovou cestu by vždy měl navrhnout odborník – kominík dle výpočtu spalinové cesty a dle parametrů vámi vybraného spotřebiče.

Poradenství

Poskytujeme kompletní poradenství v oblasti kominických služeb. Potřebujete-li radu, konzultaci na místě či návrh řešení, neváhejte nás kontaktovat! Jsme Vám k dispozici na e-mailu info@kominictvi-chyba.cz či telefonu +420 704 221 604.

Napište nám